partners_ibm

Save

International Business Machines Corporation (IBM) е Американска мултинационална технолошка и консултантска корпорација, со седиште во Армонк, Њу Јорк, Америка. ИБМ произведува и продава компјутерски хардвер, софтвер, како и останати информатички услуги како и консултантски услуги. Фоксит е партнер на ИБМ од 2012 година и вршиме продажба, имплементација и одржување на нивните информатички решенија во Македонија и регионот.

EMC Corporation (EMC²) е Американска мултинационална корпорација со седиште во Хопкингтон, Масачусец, Америка. EMC нуди уреди и начини за складирање на податоци, информатичка безбедност, виртуелизација, аналитички решенија, клауд услуги, и други продукти кои им помагаат на бизнисите да ги чуваат, менаџираат, заштитат и анализираат своите податоци. Фоксит е партнер на EMC од 2013 година и ние вршиме продажба, имплементација и одржување на дел од нивните производи на територијата на Македонија но и регионот.

logo-appian-retina

Save

Save

Appian, is an American company founded in 1999, with HQ in Reston, VA. The Appian Platform makes building, launching, using, and changing powerful enterprise apps easy. Create easy-to-use, natively mobile applications. Unify all of your processes, data, systems, and apps. Build once and deploy everywhere. Be better at what makes your organization stand out. And do it all with one integrated platform that requires virtually no coding. Appian’s industry leadership has been recognized by global IT analyst firms including Gartner, Forrester, IDC and others. Foxit is a partner of Appian for reselling, deploying and maintaining of the apps based on their platform.

RSA, Дивизијата за безбедност на податоците на EMC, е премиум провајдер на решенија за безбедност на информациите и податоците. RSA им помага на водечките светски организации да ги решат нивните најкомплексни и чувствителни предизвици за обезбедување сигурност на нивните информации: менаџирање со организацискиот ризик, контрола на пристап од мобилни уреди, превенција од онлајн злоупотреби, и одбрана од напредни закани. RSA испорачува агилни контроли за осигурување на идентитетот, детекција на злоупотреби, заштита на податоци и безбедносни аналитики. Сите продукти од RSA може да се испорачаат и имплементираат од Фоксит.

Microsoft

Микрософт корпорацијата е Американска мултинационална технолошка компанија со седиште во Редмонд, Вашингтон, Америка, која развива, произведува, лиценцира, поддржува и продава компјутерски софтвер, електроника за широка потрошувачка, персонални компјутери и услуги. Сите од водечките производи на Микрософт се поддржани, имплементирани и одржувани кај нашите клиенти.

Blancco е компанија со седиште во Алфарета, Америка, со дистрибуирана работна сила и клиенти во целиот свет. Blancco, дивизија на Blancco Technology Group, е глобален де-факто стандард во сертифицираното сигурно бришење на податоци. Оформена во 1997, Blancco, и Фоксит како нивен партнер, им овозможуваат на многу организации заштита од скапите пробиви во безбедноста на нивните податоци преку верифицирано и сертифицирано тотално бришење на нивните податоци од сите мобилни, компјутерски и системи за складирање на податоци.

Безбедното и сигурно бришење на податоци од Blancco е сертифицирано од: Федералната служба за техничка контрола на Русија, Шведските Воени Сили, Холандската национална агенција за безбедност, а со препораки од НАТО, и уште многу други.