Интеграција / Поврзување на транспортни компании

Преглед на Проектот

Систем на интеграција на две транспортни софтверски решенија во едно, управувани од едно место и распределба на ресурси од двете организации со два различни начини на евидентирање и анализа на активностите.

Спроведени Услуги

Desktop Development
Database Development
Quality Assurance

Предизвик

  • Една од најголемите транспортни компаниите во Македонија се соочуваше со проблем при работењето бидејќи вклучуваше две компании со иста сопственост и со седиште во две различни држави, а со тоа и два различни начини на организирање, евиденција и анализа на активностите при управување со процесите, но и користење на други превозници (посредници) за сопствени потреби.

Solution

  • Систем од интеграција на две софтверски решенија СВИФТ во едно, кое овозможи рационално и истовремено раководење со две различни компании по структура и начин на работа, а со заеднички ресурси. Видливост од едно место и распределба според достапноста на ресурсите од двете организации.

Функционалности

Диспечерите можат да ги следат истовремено нарачките за транспорт во двете компании.
Тимот за логистика може брзо да ги прераспредели товарите помеѓу возилата во двете компании, или други компании кои се вклучени во организираниот транспорт.
Точна евиденција на сите трошоци од реализираните транспорти вклучувајќи ги и трошоците платени преку други провајдери.
Менаџерите имаат целосна слика за активностите во двете компании, како за возниот парк, возачите, така и за административно вработените во компанијата .

Користени Технологии

Подготвени сте да ја трансформирате вашата работа?

Контактирајте нѐ сега и добијте ја консултацијата што ви е потребна за успех.

mk_MK